ETP

Your Cart

IX. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI

Günümüzde, teknolojinin müfredata ve okul hayatına dahil edilmesi eğitim kurumları için önemli bir hedef haline gelmiştir. Öğrencilerimizi içinde bulunduğumuz dijital çağın gerektirdiği becerilere sahip bireyler olarak yetiştirmek temel önceliklerimizden biridir. Teknolojinin eğitim ortamlarının doğal bir parçası olarak yapılandırılması ve kullanılması bu alanda yapılan yatırımların başarıya ulaşması için kritik bir öneme sahiptir.

Türkiye Özel Okullar Derneği, IT Komisyonu olarak, eğitim teknolojileri konusunda uluslararası standartların, güncel uygulamaların ve yeni yaklaşımların takip edilmesi ve öğretmenlerimiz tarafından hayata geçirilen iyi örneklerin paylaşılması amacıyla Eğitim Teknolojileri Konferansı’nın düzenlenmesine karar verilmiştir.

Konferansın hedef kitlesi; her branştan öğretmenlerimiz, idareciler, karar alıcılar, BT yöneticileri, eğitim teknologları, okullarında teknoloji lideri olan öğretmenlerdir. Bu konferans, teknolojiye yatırım yapmayı planlayan okullarımızın bu konudaki yol haritalarını oluşturmalarında etkili rol oynayacaktır.

Konferansa katılım gösteren okullarımız ve öğretmenlerimiz yapacakları sunumlar ve çalıştaylarla teknolojinin etkin kullanımı konusundaki iyi örneklerini, bu konudaki bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklardır. Konferans süresince kurulacak bağlantılar ile ilerleyen süreçlerde katılımcılarımızın bilgi alış verişinde bulunmalarının önünün açılması, süreklilik kazanması hedeflenmektedir. Ayrıca paydaş teknoloji şirketlerinin stantlarına yer verilerek, katılımcılarımızın yeni teknolojiler konusunda incelemeler yapmaları ve deneyim kazanmaları mümkün olacaktır.

cookies are used on this website in order to improve the user experience and ensure the efficient operation of the website.